Flip book element

Đồng hồ nữ Skagen 358SGSCD

2,600,000 1,899,000

– Đường kính mặt: 30mm
– Độ dày mặt số: 8mm
– Chất liệu dây: Hợp kim
– Độ rộng dây: 14mm
– Chiều dài dây: Tiêu chuẩn vòng tay nữ
– Máy: Japanese quartz
– Chống nước: 30m
Đọc tiếp

Đồng Hồ Nữ Skagen 358SSSD

2,300,000 1,599,000

– Đường kính mặt: 30mm
– Độ dày mặt số: 8mm
– Chất liệu dây: Hợp kim
– Độ rộng dây: 14mm
– Chiều dài dây: Tiêu chuẩn vòng tay nữ
– Máy: Japanese quartz
– Chống nước: 30m
Đọc tiếp

Đồng Hồ Nữ Skagen SK358SGGD

2,600,000 1,899,000

– Đường kính mặt: 30mm
– Độ dày mặt số: 8mm
– Chất liệu dây: Hợp kim
– Độ rộng dây: 14mm
– Chiều dài dây: Tiêu chuẩn vòng tay nữ
– Máy: Japanese quartz
– Chống nước: 30m
Đọc tiếp

Đồng Hồ Nữ Skagen SKW2692

2,500,000 1,799,000

– Đường kính mặt: 30mm
– Độ dày mặt số: 8mm
– Chất liệu dây: Hợp kim
– Độ rộng dây: 14mm
– Chiều dài dây: Tiêu chuẩn vòng tay nữ
– Máy: Japanese quartz
– Chống nước: 30m
Đọc tiếp

Đồng hồ nữ Skagen SKW2694

2,500,000 1,799,000

– Đường kính mặt: 30mm
– Độ dày mặt số: 8mm
– Chất liệu dây: Hợp kim
– Độ rộng dây: 14mm
– Chiều dài dây: Tiêu chuẩn vòng tay nữ
– Máy: Japanese quartz
– Chống nước: 30m
Đọc tiếp

ĐỒNG HỒ NỮ BURGI BUR196RD

2,100,000 1,399,000

Đồng Hồ Nữ Burgi BUR196RD
– Kiểu mặt: Tròn
– Đường kính mặt: 32mm
– Độ dày mặt số: 9mm
– Chất liệu dây: Da bò
– Độ rộng dây: 14mm
– Chiều dài dây: Tiêu chuẩn vòng tay nữ
– Máy: Japanese quartz
– Chống nước: 30m
Đọc tiếp

ĐỒNG HỒ NỮ ANNE KLEIN AK/1980BKGB

2,100,000 1,499,000

Đồng Hồ Nữ Anne Klein AK/1980BKGB
Kiểu mặt: Tròn
Đường kính mặt: 28mm
Độ dày mặt số: 8mm
Chất liệu dây: Hợp kim, đá ceramic
Độ rộng dây: 10mm
Chiều dài dây: Tiêu chuẩn vòng tay nữ
Máy: Japanese quartz
Chống nước: 30m
Đọc tiếp

ĐỒNG HỒ NỮ BURGI BUR231RG

2,200,000 1,399,000

Đồng Hồ Nữ Burgi BUR231RG
– Kiểu mặt: Tròn
– Đường kính mặt: 32mm
– Độ dày mặt số: 9mm
– Chất liệu dây: Hợp kim
– Độ rộng dây: 13mm
– Chiều dài dây: Tiêu chuẩn vòng tay nữ
– Máy: Japanese quartz
– Chống nước: 30m
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.